Föreningen KonstArt bildades 2001. Den skapades för att samla konst- och kulturintresserade.

Från 2019 gör KonstArt ett uppehåll med att ta fram årsverk och vinster.

Vi har engagerat oss i ett större projekt - att göra aktiviteter för äldre.

Föreningen har skickat in en större ansökan till Allmänna Arvsfonden. Vill du engagera dig i vårt projekt - kontakta Lena Dramsvik på 0702-952001.