Vi har flyttat programinformationen till portalen   www.svenskalag.se/konstart

Denna erbjuder en bättre möjlighet till kalender, utskicksfunktion och möjlighete att ta emot anmälningar.

 

Från 2019-01-01 kommer det inte att läggas ut aktiviteter i Konstföreningen. Vi gör ett uppehåll och använder vår kreativitet till att jobba med aktiviteter på äldreboende i Svanesund.

 

Vill du veta mer om detta projekt, kontakta Lena Dramsvik 0702-952001